Naprawa telefonów

W serwisie Elektronics obsługujemy na gwarancji następujące urządzenia, pochodzące z rynku polskiego: Samsung - telefony, smartfony, tablety, laptopy, smartwatch'e. Telefony Samsung pochodzące z rynku EU są przyjmowane przez 24 miesiące na podstawie dokumentu zakupu z nr IMEI z kraju pochodzenia urządzenia - decyzja o ewentualnej, bezpłatnej naprawie jest podejmowana po kontakcie serwisu z Producentem.
Dokumenty uprawniające do naprawy w przypadku przekazania urządzenia do naprawy gwarancyjnej, powinno dołączyć się do zgłoszenia następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy z opisem usterek i dokładnymi danymi do kontaktu z Klientem końcowym, kserokopię fiskalnego dowodu zakupu (paragonu lub faktury, potwierdzających pierwotną datę zakupu urządzenia, faktura VAT marża, wystawiana przy okazji sprzedaży urządzeń używanych, nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne) lub umowy z Operatorem uzupełnioną kartę gwarancyjną, bez skreśleń, z wpisaną datą zakupu, pieczątką sprzedawcy oraz numerem IMEI lub numerem seryjnym. WAŻNE! Wymienione powyżej dokumenty są niezbędne do wykonania naprawy gwarancyjnej. Wysyłając je wraz z urządzeniem przyspieszysz proces naprawy - serwis będzie mógł od razu rozpocząć pracę, nie czekając na dosłanie potrzebnych dokumentów. PRAKTYCZNA RADA Przed oddaniem sprzętu do serwisu, warto spisać IMEI telefonu (15 cyfrowy numer identyfikacyjny, umieszczony na naklejce znamionowej lub dostępny po wybraniu kodu: *#06#) . Będzie pomocny przy ustaleniu statusu obsługi serwisowej. W szczególnych przypadkach możliwa jest również obsługa wyłącznie na podstawie dowodu zakupu.
Co zrobić jeśli nie mam karty gwarancyjnej? Karta gwarancyjna jest jednym z podstawowych dokumentów, uprawniających do naprawy gwarancyjnej, jednak część Producentów, dążąc do uproszczenia procedur, związanych z obsługą gwarancyjną urządzeń, nie wymaga tego dokumentu i dopuszcza obsługę na podstawie kserokopii fiskalnego dowodu zakupu – paragonu lub faktury. Musi być to jednak dokument, potwierdzający datę pierwotnego zakupu urządzenia. Faktura VAT marża, wystawiana przy okazji odsprzedaży urządzeń używanych, nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne. Producenci stosują różne zasady obsługi, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi ogólnymi informacjami. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Producentem, gdyż brak potrzebnych dokumentów może opóźnić naprawę gwarancyjną lub ją uniemożliwić. SAMSUNG W przypadku tabletów, smartfonów i telefonów – powinna być dostarczona karta gwarancyjna i dowód zakupu. W niektórych przypadkach możliwa jest obsługa wyłącznie na podstawie dowodu zakupu, ale jest to uzależnione od numeru seryjnego urządzenia i wymaga wcześniejszego sprawdzenia. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Producentem: 801 672 678 (801 MSAMSUNG) lub 022 6079333, adres strony Producenta: www.samsung.com/pl
Podstawą do ewentualnej obsługi są zapisy w kartach gwarancyjnych Producentów. Telefony Samsung pochodzące z rynku EU są przyjmowane przez 24 miesiące na podstawie dokumentu zakupu z nr IMEI z kraju pochodzenia urządzenia - decyzja o ewentualnej, bezpłatnej naprawie jest podejmowana po kontakcie serwisu z Producentem.
Wykonujemy również odpłatne naprawy urządzeń, które są u nas serwisowane. Jeśli upłynął okres gwarancji Twojego urządzenia możesz skorzystać z tej formy naprawy. Jako Autoryzowany Punkt Serwisowy mamy uprawnienia do wykonywania napraw odpłatnych Samsung, które nie powodują anulowania gwarancji – np. jeśli zbiłeś w swoim telefonie wyświetlacz – możemy go wymienić odpłatnie u nas i nie powoduje to utraty gwarancji na telefon. W celu skorzystania z naprawy odpłatnej, prosimy o: wypełnienie formularza zgłoszenia dostarczenie do nas urządzenia Urządzenie do naprawy można dostarczyć do naszego Punktu Przyjęć, który jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10:00 – 18:00: osobiście (w takim przypadku gwarantujemy szybszy serwis)
Gwarancja usługi naprawy odpłatnej, wykonanej przez Elektronics, wynosi 3 miesiące (90 dni). W przypadku zgłoszenia Klienta w ciągu trzech miesięcy od wykonania usługi, serwis po ponownej diagnozie weryfikuje zasadność podjęcia reklamacji odnośnie poprzednio wykonanej usługi odpłatnej.
Warunki i okresy gwarancji, udzielanej przez Producentów, są określone w karcie gwarancyjnej. Poniżej przedstawiamy wybrane terminy, określone w gwarancjach Producentów. Prosimy jednak o sprawdzenie za każdym razem aktualnych okresów gwarancji w karcie gwarancyjnej dołączonej do urzadzenia, gdyż terminy te mogą ulegać zmianom. WAŻNE! Okresy gwarancji w przypadku telefonów, smartfonów, tabletów i laptopów oraz akcesoriów zakupionych w zestawie z nimi są liczone od daty pierwotnego zakupu. W razie wątpliwości podstawą do rozstrzygnięcia są zapisy w karcie gwarancyjnej, dotyczącej produktu. Telefony Samsung - 24 miesiące gwarancji. Akcesoria Samsung: ładowarka, zestaw słuchawkowy, karta pamięci - 6 miesięcy gwarancji.
Przed oddaniem urządzenia do serwisu upewnij się, że wykonałeś wszystkie niezbędne czynności przygotowawcze. Szczególnie warto zadbać o: spisanie numeru IMEI telefonu (15 cyfrowy numer identyfikacyjny, umieszczony na naklejce znamionowej w telefonie lub dostępny po wybraniu kodu: *#06#) lub numeru seryjnego SN tableta (serial numer - umieszczony na naklejce na spodzie tableta) - więcej inforamcji o IMEI / SN - będą one potrzebne do uzyskania informacji o statusie naprawy: wykonanie kopii zapasowej danych z urządzenia - kopia jest konieczna ze względu na możliwość utracenia danych w trakcie wykonywania naprawy, wykonanie czynności, które mają na celu ochronę Twojej prywatności - dotyczy to przede wszystkim usunięcia prywatnych danych, zdjęć oraz kart i oznaczeń, umożliwiających wykonywanie płatności elektronicznych przez telefon, usunięcie karty SIM - w serwisie urządzenie jest sprawdzane na kartach testowych, usunięcie wszelkich dodatkowych akcesoriów, takich jak etui, zawieszki, folie ochronne, szkło hartowane, dezaktywację funkcji, które blokują dostęp do sprzętu, blokada ponownej aktywacji w Samsung, usunięcie konta Google na telefonach z systemem Android od wersji 5.1, usunięcie kodu blokady ekranu, dokładne opisanie usterki - im bardziej konkretne informacje otrzymamy, tym lepiej będziemy w stanie wykonać usług. WAŻNE! Jeśli usterka urządzenia jest lub może być związana z używanymi akcesoriami (np. bateria, ładowarka, zestaw słuchawkowy), prosimy o dołączenie ich do przesyłki. Ułatwi to diagnozę uszkodzenia. Wysyłane akcesoria powinny być wymienione w formularzu zgłoszenia.
Korzystasz z bankowości mobilnej? Zadbaj o swoje bezpieczeństwo! Wiele banków udostępniło swoim Klientom nowe narzędzia do bankowości mobilnej. Jeśli z nich korzystasz, przed oddaniem telefonu do serwisu pamiętaj o usunięciu wszelkich elementów, które są związane z korzystaniem z bankowości mobilnej, a nie stanowią integralnej części naprawianego urządzenia. W szczególności należy pamiętać o usunięciu: kart SIM NFC (sim centric), kart microSD z zainstalowaną aplikacją płatniczą, naklejek zbliżeniowych Pay Pass WAŻNE! Właściciel telefonu ponosi odpowiedzialność za udostępnienie kart i naklejek, związanych z bankowością mobilną osobom trzecim. Dlatego bardzo ważne jest, by usunąć je z telefonu przed przekazaniem go do serwisu.
Gwarancją Producenta nie są objete usterki i uszkodzenia, których przyczyną nie jest wada produktu. Każde Autoryzowane Centrum Serwisowe wykonuje naprawy gwarancyjne, zgodnie z procedurami określonymi przez Producenta – w szczególności zgodnie z warunkami gwarancji. Warunki te opisują szczególne przypadki, w których odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest wyłączona. Dotyczy to usterek, powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzania lub wypadku. Opis uszkodzeń nie objętych gwarancją można znaleźć w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia. Do najczęstszych przyczyn wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji należą: ingerencja wilgoci lub cieczy, uszkodzenie mechaniczne, czyli uszkodzenie urządzenia na skutek upadku, uderzenia itp., nieautoryzowana ingerencja – m.in. wykonanie w okresie gwarancji naprawy przez osobę lub podmiot do tego nieuprawniony. Gwarancja może też określać inne przypadki wyłączenia, takie jak stosowanie akcesoriów lub oprogramowania nie wytworzonych przez Producenta (dotyczy to również różnego typu aplikacji), niezgodne z instrukcją lub nieostrożne użytkowanie produktu, wykonana bez zgody Producenta modyfikacja produktu, czy normalne zużycie części. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji może zostać również wyłączona w przypadku nie dostarczenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia gwarancyjne Klienta.

Naprawa tabletów

Czy masz rozbite szkło, pobity LCD, problemy z ładowaniem lub tablet nie włącza się, przynieś go do nas. Wymienimy uszkodzone podzespoły i oddamy Ci sprawne urządzenie.
Zapraszamy. Sprawdzimy czy jest to wina wadliwego oprogramowania czy też inna usterka.